The conference starts in:

Join us Vkontakte and follow news in Russian

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

20th FRUCT

03.04 - 07.04

You are here

Rahoitushaun nimi: Klassisen musiikin apurahat Rahoittaja: Viljo ja Maire Vuorion säätiö
Rahoitushaun nimi: Apurahat epilepsiatutkimukseen Rahoittaja: Epilepsiatutkimussäätiö
Rahoitushaun nimi: Apuraha Rahoittaja: Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Rahoitushaun nimi: Apurahat Rahoittaja: Lapsi ja Luonto Säätiö Rahoittajan kotisivut: www.lapsijaluonto.fi
Rahoitushaun nimi: Apurahat Rahoittaja: Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Rahoitushaun nimi: Apuraha Rahoittaja: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Rahoitushaun nimi: Apuraha Rahoittaja: Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö Rahoittajan kotisivut: www.sae.fi
Rahoitushaun nimi: Apurahat Rahoittaja: Suomen Tiedeseura Rahoittajan kotisivut: www.scientiarum.fi
Rahoitushaun nimi: Apurahat Rahoittaja: Tekniikan edistämissäätiö
Rahoitushaun nimi: Innovaatiopalkinto Rahoittaja: Palosuojelurahasto Rahoittajan kotisivut: www.psr.fi

Pages