The submission deadline:

Join us Vkontakte and follow news in Russian

Welcome to visit Open Karelia

You are here

Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Stipendier

Rahoittaja:

Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f.

Rahoittajan kotisivut:

www.nordenskioldsamfundet.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Instruktioner och ansökningsblankett finns på samfundets hemsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/. Förfrågningar kan riktas till sekreteraren sekreteraren Thomas Westerbom på adressen sekreterare(at)nordenskioldsamfundet.fi.

Hakumenettely

Call opens: 
Wednesday, March 1, 2017
Deadline: 
Friday, March 31, 2017