The conference starts in:

Early submissions deadline:

Join us Vkontakte and follow news in Russian

Upcoming Events
Event Dates

21st FRUCT

06.11 - 10.11

22nd FRUCT

09.04 - 13.04

You are here

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Oulun yliopiston tukisäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.oulu.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa niiden tehtävien toteuttamiseksi. Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150.000-250.000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.

Hakumenettely

Sähköinen apurahajärjestelmä osoitteessa; https://oulunyliopistontukisaatio.apurahat.net/.

Lisätietoja osoitteessa: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/.

Yhteystiedot

Asiamies Päivi Kytösalmi puh. 040 506 6236

Tukisäätiön sihteeri Hilkka Halonen, puh. 0294 484145

Call opens: 
Thursday, January 1, 1970
Deadline: 
Saturday, April 1, 2017