The submission deadline:

Join us Vkontakte and follow news in Russian

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Event Dates

21st FRUCT

06.11 - 10.11

You are here

Forskarstipendier

Rahoitushaun nimi:

Forskarstipendier

Rahoittaja:

Victoriastiftelsen

Rahoittajan kotisivut:

victoriastiftelsen.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Doktorandstipendierna beviljas för ett år i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden.

Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas. Hugade forskare kan anmäla sig till Christel Lamberg-Allardt (christel.lamberg-allardt(at)helsinki.fi).

Hakumenettely

Ansökningsblanketten finns på webbsidan: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/ansok/. Ansökningarna skall inom september månad skickas till christel.lamberg-allardt(at)helsinki.fi. Mer information: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/forskarstipendier/.

Yhteystiedot

victoria.stiftelsen(at)co.inet.fi

Call opens: 
Friday, September 1, 2017
Deadline: 
Friday, September 1, 2017