The submission deadline:

Join us Vkontakte and follow news in Russian

Welcome to visit Open Karelia

Upcoming Events
Событие Даты

21st FRUCT

06.11 - 10.11

Вы здесь

Stipendie

Rahoitushaun nimi:

Stipendie

Rahoittaja:

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse

Rahoittajan kotisivut:

www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att utdela stipendier till studerande, lärare, forskare och utbildningsinstitutioner inom sjöfart och verksamhet som är anknuten till sjöfart.

Hakumenettely

Ansökningsformulär på webbsidan: http://www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi/.

Yhteystiedot

E-post: info(at)gustafbthordensstipendiestiftelse.fi

Call opens: 
среда, февраля 1, 2017
Deadline: 
вторник, февраля 28, 2017