Early-bird deadline:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Internationell postdok

Rahoitushaun nimi:

Internationell postdok

Rahoittaja:

Vetenskapsrådet

Rahoittajan kotisivut:

www.vr.se

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Bidraget ska ge möjlighet för forskare med svensk doktorsexamen, eller examen från EUI, att vistas vid svensk högskola eller forskningsinstitut och vid värdhögskola/universitet utomlands. Perioden att ansökan om är 18-36 månader, varav den maximala bidragstiden 2/3 ska vara vid vistelse utomalnds och 1/3 del av vistelsen i Sverige. Till ansökan ska fogas intyg från avsedd värdinstitution, samt inbjudan till värd utomlands.

Hakumenettely

Ansökan görs via Vetenskapsrådets ansökningssystem. Utlysningstexten med anvisningar: http://www.vr.se/4.13cbb1ce134a644c01380009010.html#1.

Yhteystiedot

E-post: vrpostdok(at)vr.se

Call opens: 
Wednesday, August 17, 2016
Deadline: 
Tuesday, September 13, 2016