Early-bird deadline:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Tutkimusrahoitustuki

Rahoitushaun nimi:

Tutkimusrahoitustuki

Rahoittaja:

Kansaneläkelaitos

Rahoittajan kotisivut:

www.kela.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Lisätietoja WWW-sivulta: http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_rahoitustukea-tutkimuksiin.

Hakumenettely

Tutkimusmäärärahoja haetaan Kelan tutkimuksen internetsivuilta löytyvällä rahoitushakemuslomakkeella. Lisätietoja liitteistä ja hakemuslomake osoitteessa: http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_rahoitustukea-tutkimuksiin. Täytä rahoitushakemus (pdf) ja lähetä se liitteineen sähköpostilla KKRL-tutkimus(at)kela.fi, tai postitse Kelan tutkimusryhmä, Kelan KKRL 12 §:n tutkimusvarat, PL 450, 00056 Kela. Hakemuksen tulee olla perillä 15.2.2017 klo 12.00.

Yhteystiedot

S-posti: KKRL-tutkimus(at)kela.fi

Call opens: 
Sunday, January 1, 2017
Deadline: 
Wednesday, February 15, 2017