Early-bird deadline:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Yleiset apurahat

Rahoitushaun nimi:

Yleiset apurahat

Rahoittaja:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.kulttuurirahasto.net

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Vuosittain apurahoja toimintaan, joka edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisää em. maiden keskinäistä tuntemusta ja niiden välisiä yhteyksiä. Lisätietoja osoitteessa: http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/mit%C3%A4-rahasto-tukee--13525033.

Hakumenettely

Yleisten apurahojen hakemusket tulee lähettää sen maan sihteeristöön, jossa hakija asuu/työskentelee. Jos hakija ei asu Suomessa tai Ruotsissa, hakemus voidaan jättää hakijan valitsemaan sihteeristöön. Yhtä hanketta varten voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/hakuohjeet-13525069.

Yhteystiedot

Puh. (09) 435 020, s-posti: rahastot(at)hanaholmen.fi

Call opens: 
Wednesday, January 4, 2017
Deadline: 
Wednesday, February 1, 2017