Early-bird deadline:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Tutkimusapurahat

Rahoitushaun nimi:

Tutkimusapurahat

Rahoittaja:

Helsingin kaupunki

Rahoittajan kotisivut:

www.hel.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Hakemukset toimitetaan tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 9.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi. Hakemuslomakkeet saatavilla osoitteessa: http://www.hel.fi/www/tieke/fi/apurahat_ja_palkinnot/tutkimusapurahat/.

Hakumenettely

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja tutkija Vesa Keskinen, puh. 09 310 36296. S-post: etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Yhteystiedot

Call opens: 
Friday, February 3, 2017
Deadline: 
Thursday, March 9, 2017