Early-bird deadline in:

Learn more about our Virtual Reality project

Welcome to visit Open Karelia

You are here

Tutkimusapuraha

Rahoitushaun nimi:

Tutkimusapuraha

Rahoittaja:

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Säätiö tukee etupäässä suomenkielisten nuorten lääkärien, lähinnä verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimustyötä. Säätiö julistaa haettavaksi 6 000 euron kahdelle tai useammalle jaettavan apurahan.

Hakumenettely

Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa. Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 29.9.2017 postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö, Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki; tai sähköpostilla: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi.

Call opens: 
Thursday, January 1, 1970
Deadline: 
Friday, September 29, 2017