Early-bird deadline:

Use FRUCT discount code at booking.com

Find a new job

You are here

Villa Lanten Arkkitehtistipendi vuodelle 2018

Rahoitushaun nimi:

Villa Lanten Arkkitehtistipendi vuodelle 2018

Rahoittaja:

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

Rahoittajan kotisivut:

www.irfrome.org

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:


Erityisehdot

Hakemukset on toimitettava yhtenäisenä pdf:nä (max. koko 2 MB) viimeistään 30. syyskuuta 2017 klo 16 säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille: nissin(at)irfrome.org. Hakemukseen tulee liittää henkilö- ja yhteystiedot, lyhyt työsuunnitelma, selvitys opintomenestyksestä, professorin lausunto sekä mahdolliset suositukset. Lausunnon ja mahdolliset suositukset voi lähettää myös suoraan apulaisasiamiehelle.

Hakumenettely

Institutum Romanum Finlandiae apulaisasiamies: nissin(at)irfrome.org

Yhteystiedot

Call opens: 
Friday, September 1, 2017
Deadline: 
Saturday, September 30, 2017